< Terug

‘Juist dat puzzelen maakt deze opleiding zo boeiend’

Katja Kaland (30 jaar) is vierdejaars AIOS Klinische Geriatrie in Cluster West. Zij doet haar opleiding onder andere in het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam en bij Parnassia in Den Haag. Daarnaast is zij één van de twee AIOS-clustervertegenwoordigers van Cluster West. Lees hier over haar ervaringen met onze opleiding!

Holistische benadering

‘Na de studie geneeskunde maakte ik als arts-assistent kennis met het specialisme klinische geriatrie. Ik was direct enorm enthousiast. Klinische geriatrie bekijkt de patiënt als één geheel. Dit betekent dat de lichamelijke, psychische en sociale situatie van patiënten in kaart worden gebracht en waar nodig naar interventies wordt gezocht. Dit alles met als doel de patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn eigen omgeving en de zelfredzaamheid te bevorderen. Juist dat puzzelen en zoeken naar een oplossing maakt deze opleiding zo boeiend.’

Toename aantal 65-plussers

‘Nederland telde begin 2017 meer dan 3 miljoen 65-plussers. Dat aantal zal ook de komende jaren stijgen. Het belang van ons specialisme binnen het ziekenhuis zal daardoor alleen maar toenemen. Ouderen krijgen soms te maken met cognitieve achteruitgang. Dit resulteert bijvoorbeeld in verwaarlozing en vallen, met soms lange ziekenhuisopnames tot gevolg. Er valt nog zoveel te onderzoeken en te leren in ons vakgebied. Het is ontzettend leuk en een enorme uitdaging om daarmee bezig te kunnen zijn.’

OpleidingsCluster Klinische Geriatrie West-Nederland

‘Wat ik zo mooi vind aan de opleiding bij het cluster West-Nederland is dat je in contact komt met patiënten met verschillende culturele achtergronden. Daardoor krijg je te maken met een andere kijk op veroudering en soms ook een taalbarrière. Het leren werken met mensen met verschillende achtergronden maakt deze opleiding voor mij nog interessanter.’

Wetenschapsdagen

‘Vanuit het OpleidingsCluster Klinische Geriatrie West-Nederland worden o.a. ook Wetenschapsdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen presenteren AIOS lokaal lopende onderzoeken aan elkaar. Zo worden mogelijkheden tot samenwerking gecreëerd. De verschillende opleidingen binnen het cluster hebben als doelstelling hun kennis en expertise elkaar te delen. Dat komt de kwaliteit van de opleiding alleen maar ten goede.’

‘De begeleiding is erg goed’

‘Ik heb het erg naar mijn zin binnen de opleiding. Van mijn supervisoren krijg ik waar nodig ondersteuning en bruikbare tips. Ik ben erg te spreken over deze opleiding en kan iedereen die de opleiding wil gaan volgen OpleidingsCluster Klinische Geriatrie West-Nederland van harte aanbevelen.’

Deel dit bericht: