Arkin Ouderen

Arkin Ouderen is onderdeel van Arkin, instelling voor verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam. De ouderenkliniek Arkin Ouderen Laan van de Helende Meesters is een afdeling voor ouderen met psychiatrische problematiek en heeft een open en gesloten deel met allebei negentien bedden. De kliniek is gehuisvest in het Sinaii Centrum in Amstelveen, naast het Amstelland ziekenhuis.

Ouderenkliniek

Deze afdeling behandelt jaarlijks circa 140 patiënten. Deze patiënten zijn doorgaans bekend in het ambulante circuit van Arkin Ouderen en worden meestal volgens planning opgenomen. De leeftijd van de populatie maakt dat vaak sprake is van polyfarmacie en somatische co-morbiditeit. Frequent worden patiënten onvrijwillig opgenomen, zodat de assistent vaak te maken zal krijgen met BOPZ-wetgeving (binnenkort: WVGGz-wetgeving) rondom gedwongen opnames, zoals rechterlijke machtigingen en inbewaringstellingen (binnenkort: zorgmachtigingen en crisismaatregelen).

Arkin Ouderen

Arkin Ouderen kent behalve de ouderenkliniek Laan van de Helende Meesters drie ambulante teams, geheugenpoliklinieken en een deeltijdbehandeling. Aangezien de ouderenkliniek vooral een opnamekliniek is zonder langdurige zorg, zijn er met enkele verpleeghuizen intensieve samenwerkingsvormen op het gebied van langdurige zorg voor psychiatrische oudere bewoners.

Stage kliniek

De AIOS houdt zich gedurende de kliniekstage bezig met de behandeling van circa een derde van de opgenomen patiënten. De dagelijkse werkzaamheden van de assistent bestaan uit: het opnemen van patiënten, het maken van een differentiaal diagnose met een voorlopig behandelplan, uitzetten van observatiemiddelen, instrueren van de verpleging, om na de diagnostische fase samen met de patiënt een definitief behandelplan vast te stellen en uit te voeren.

AIOS

Tot de normale taken van de AIOS hoort ook de somatische zorg voor de opgenomen patiënten. Op de afdeling krijgt de AIOS werkbegeleiding van zowel een ouderenpsychiater als een geriater.

Stage ambulante ouderenpsychiatrie

De AIOS maakt deel uit van Arkin Ouderen Ambulant Centrum/Oud West, Noord of Oost/Zuidoost. Aan de teams zijn geheugenpoliklinieken en een consultatiefunctie voor verpleeg- en verzorgingshuizen gekoppeld.
Intakes worden samen met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en een psychiater gedaan. Gezamenlijk worden diagnostiek verricht en behandelbeleid vastgesteld. De patiënten wonen thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis.

Tijdens de ambulante stage zal de AIOS een vast dagdeel per  twee weken participeren op de geheugenpolikliniek. Daarnaast kan de AIOS kennismaken met het consultatieteam in het verpleeghuis.

Doelgroepen

In de verzorgings- en verpleeghuizen worden bewoners met een langdurige psychiatrische carrière of problematisch gedrag (door niet-aangeboren hersenletsel) op consultatieve basis gezien. Ook psychogeriatrische patiënten met gedragsstoornissen en moeilijk te diagnosticeren ‘lastige bewoners’ vormen een doelgroep. De zelfstandig wonende patiënten hebben voornamelijk cognitieve en stemmingsstoornissen, maar ook psychotische, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. Soms zijn zij zorgmijdend en is bemoeizorg de voornaamste insteek. De AIOS werkt in grote mate zelfstandig onder supervisie van de supervisor. De samenwerking verloopt vooral met de SPV’ers en een psycholoog.

.

Onderwijs

De assistent woont de vaste besprekingen binnen Arkin Ouderen bij. Er vindt een (twee-)wekelijks multidisciplinair overleg plaats waarin alle disciplines van de afdeling participeren. Maandelijks is er een casuïstiekbespreking waarbij de hele medische staf een bijzondere patiënt gepresenteerd krijgt. Bij toerbeurt draagt een arts hierbij een patiënt voor. De AIOS Klinische Geriatrie participeert hierin.

Tevens vindt er eens per twee weken cursorisch onderwijs in de ouderenpsychiatrie plaats, is er maandelijks een referaat en elke maand neurologie-onderwijs.

.

Diensten

De assistent in opleiding tot geriater participeert in het dienstenschema van Arkin in een van de twee kliniekpools. Een dienst omvat twee weekenddagen overdag, of avond- en nachtdienst gedurende drie of vier dagen. Diensten worden gecompenseerd. Globaal heeft een AIOS eens per kwartaal een dienstblok.

Opleiding

De AIOS zit samen met 1e– tot 5e-jaars AIOS Psychiatrie in een opleidingsgroep en heeft op de kliniek altijd een collega AIOS en een collega ANIOS.

De opleidingsgroep bestaat uit:

  • Rien Van, hoofdopleider, psychiater;
  • Jos van Campen, plaatsvervangend opleider, klinisch geriater (gedetacheerd vanuit het OLVG-West), verzorgt de somatische supervisie in de kliniek;
  • Natasja Schutter, ouderenpsychiater ambulant en stage-opleider, verzorgt supervisie of mentoraat;
  • Foka Eekhof, ouderenpsychiater ambulant en hoofd behandelzaken, verzorgt supervisie of mentoraat;
  • Clara Kurniawan, ouderenpsychiater in de kliniek, verzorgt supervisie in de kliniek;
  • Christel Appelman, ouderenpsychiater ambulant, verzorgt supervisie en mentoraat;
  • Anje Vuyk, ouderenpsychiater ambulant, verzorgt supervisie en mentoraat;
  • Danielle Schoonbrood, ouderenpsychiater ambulant, verzorgt supervisie en mentoraat;
  • Linda Tulner, klinisch geriater (gedetacheerd vanuit het OLVG-West), verzorgt (somatische) supervisie ambulant en in de geheugenpolikliniek.

Contactpersonen zijn:
Natasja Schutter, 020-5904666, Natasja.schutter@arkinouderen.nl;
Jos van Campen, 020-5108175, J.P.C.M.vanCampen@olvg.nl

Informatie

De adressen en locaties van Arkin Ouderen treft u hier. Meer informatie over de opleiding tot medisch specialist bij Arkin-groep is hier te vinden.