Opleiding algemeen

De opleiding is bedoeld voor artsen en leidt tot het zelfstandige beroep van geriater. Wie de opleiding heeft voltooid, wordt geregistreerd als medisch specialist in het specialistenregister.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet u in het bezit zijn van een in Nederland geldig artsendiploma en inschrijving in het BIG-register. Aantoonbare affiniteit met de doelgroep en werkervaring als ANIOS is een minimum vereiste.

Opleiding geriatrie

De opleiding geriatrie is een vijfjarige opleiding en bestaat uit:

  • – twee jaar grondopleiding interne geneeskunde;
  • – drie jaar geriatrie waarin 9 maanden in de GGZ/ouderen-psychiatrie en een verplichte neurologie stage, overig somatisch geriatrie.

 

De opleiding dient zowel klinisch, poliklinisch als consultatief in andere ziekenhuisafdelingen en verpleeghuizen te zijn. Daarnaast is er ruimte voor een stage naar keuze. Er wordt veel aandacht besteed aan het werken in een multidisciplinaire groep. Naast de praktijk moet u ook cursorisch onderwijs in de geriatrie en gerontologie volgen. De opleiding geriatrie wordt gevolgd in een observatieafdeling voor geriatrische patiënten, waarbij behalve klinisch ook consultatief en poliklinisch werk wordt verricht. Tijdens de opleiding houdt u ten minste één maal een voordracht of publiceert u een artikel.

OCKG West-Nederland

Het OpleidingsCluster Klinische Geriatrie West-Nederland beschikt jaarlijks over nieuwe opleidingsplaatsen in één van de volgende ziekenhuizen:

 

Meer weten? Neem dan contact met ons op.