Home

OpleidingsCluster Klinische Geriatrie West-Nederland verzorgt opleidingen op het gebied van klinische geriatrie in West-Nederland.

Deze informatie is bedoeld voor:

– Klinisch geriaters;
– Artsen met interesse in de klinische geriatrie;
– Artsen met interesse in de AIOS klinische geriatrie;
– Opleidingsgroepen uit de regio West-Nederland.