Noordwest Ziekenhuisgroep

Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ), locatie Alkmaar is een topklinisch ziekenhuis in de kop van Noord-Holland, waar vrijwel alle medische specialismen worden verzorgd. Het ziekenhuis is trots op de keurmerken die de afgelopen jaren zijn verworven.

Visie

Noordwest Ziekenhuisgroep - OCKGOp het gebied van ouderen heeft het ziekenhuis als visie geformuleerd: “in de komende jaren de medische en verpleegkundige zorg voor de doelgroep (kwetsbare) ouderen verder professionaliseren en aan deze groep patiënten zorg van hoog niveau leveren” (Bron: Meerjarenbeleidsplan, augustus 2016). Door Elsevier is het NWZ in 2017 uitgeroepen tot het beste ziekenhuis van Nederland.

Vakgroep Geriatrie Noordwestziekenhuis, locatie Alkmaar

De Klinische Geriatrie is als medische discipline sinds 1994 in het NWZ aanwezig. De vakgroep beschikt over een klinische afdeling met achttien bedden en de volgende ambulante zorgmodaliteiten:

 • – Polikliniek voor algemene geriatrie;
 • – Geheugenpolikliniek met bijzondere expertise op het gebied van aanvullend onderzoek naar de diagnostiek van cognitieve syndromen (MRI, CSF, EEG). De kliniek werkt op wetenschappelijk gebied samen met het VU-Alzheimercentrum;
 • – Dagonderzoekscentrum (DOG) voor algemene geriatrische problematiek en pre-operatieve screening;
 • – Gespecialiseerde val- en syncopedagkliniek die over een grote database beschikt voor onderzoek naar syncope, en samen werkt met de afdelingen Cardiologie en Neurologie;
 • – Een actief consultatief team, dat jaarlijks ruim 1000 consulten verricht.

 

Daarnaast beschikt de vakgroep over:

 • – Een afdeling Geriatrische Oncologie. Naast de pre-operatieve beoordeling van patiënten met colon carcinoom worden ook kwetsbare ouderen gezien die voor een urologisch ingreep komen. Van deze patiënten wordt een database bijgehouden voor wetenschappelijk onderzoek;
 • – Een ‘Collum care’ project: voor 70-plussers met een heupfractuur. Naar verwachting gaat de ‘collum care’-afdeling gaat oktober 2017 open;
 • – Een ziekenhuiscommissie ‘kwetsbare ouderen’ die bestaat uit leden uit verschillende vakgroepen en die ziekenhuisbreed actief is;
 • – Een vaste ouderenpsychiater binnen het team;
 • – Een vaste klinisch neuropsycholoog binnen het team die ook de opleiding voor klinisch neuropsycholoog begeleidt en wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van neuropsychologie;
 • – AIOS’sen Geriatrie, ANIOS’sen, AVG’s (artsen verstandelijk gehandicapten), keuze-co-assistenten, semi-artsen, M1-co-assistenten, psychologen in opleiding, semi-artsen die wetenschappelijk onderzoek doen, nurse practioners en een verpleegkundig specialist.

Multidisciplinaire samenwerking

Op het gebied van patiëntenzorg, opleiding, onderwijs en wetenschap werkt de vakgroep Klinische Geriatrie nauw samen met de volgende vakgroepen:

 • – Orthopedie (collum care-project);
 • – Chirurgie (collum care-project en colonchirurgie);
 • – Interne geneeskunde (onderwijs);
 • – Neurologie (keuzestage en valkliniek);
 • – Cardiologie (wetenschappelijk onderzoek);
 • – Ziekenhuisfarmacie (wetenschappelijk onderzoek);
 • – VU-Alzheimer Centrum;
 • – GGZ Noord-Hollend-Noord (opleiding);
 • – Geriant (organisatie die hulp en case-management biedt aan thuiswonenden met dementie).

Opleiding Klinische Geriatrie, stage

De tweejarige stage Somatische Geriatrie is opgebouwd uit vier modules: zes maanden kliniek, zes maanden dagkliniek, zes maanden polikliniek en consulten en weer zes maanden kliniek (chef de kliniek stage).

Diensten

Er is een bereikbaarheidsdienstenrooster voor de afdeling geriatrie en de consulten.

Psychiatriestage

GGZ NHN, locatie Heiloo, biedt één opleidingsplek per jaar aan, de overige psychiatriestages worden in Arkin, Amsterdam of Parnassia aangeboden.

Vooropleiding

Hiervoor zijn er mogelijkheden in NWZ, locatie Alkmaar of in het WFG te Hoorn.

Keuzestages.

Er is ook een mogelijkheid om een stage naar keuze te doen.

Opleidersgroep en het team

De opleidersgroep bestaat uit vier geriaters, die één of meer aandachtsgebieden hebben. We zijn er trots op om een vaste klinisch neuropsycholoog in ons team te hebben, die actief wetenschappelijk onderzoek begeleidt en de opleiding voor medisch psycholoog ondersteunt en daarnaast een ouderenpsychiater.

Het voltallige team bestaat uit:

 1. – Boelaarts: klinisch geriater, disciplinevertegenwoordiger, plaatsvervangende opleider; aandachtsgebied: dementiologie;
 2. – Fung: klinisch geriater;
 • – Dr. R.W.M.M. Jansen: klinisch geriater, aandachtsgebied: bloeddrukstoornissen en wegrakingen, polyfarmacie, dementie;
 • – M.E.Popescu, klinisch geriater, opleider, aandachtsgebied: (onder)voeding, kwaliteit;
 • – Dr. M.G. Kat, ouderenpsychiater;
 • – Dr. J.F.M. de Jonghe, klinisch neuropsycholoog.

Onderwijs

De vakgroep organiseert wekelijks cursorisch onderwijs gericht op geriatrische ziektebeelden en de leerdoelen die in de twaalf EPA’s (Entrusted Professional Activity) van het landelijke opleidingsplan worden beschreven. Deze worden verzorgd door de geriaters, andere specialisten en paramedici. Daarnaast biedt het onderwijsprogramma moeilijkepatiëntenbespreking, complicatiebespreking, necrologiebespreking en refereren van wetenschappelijke artikelen.

Noordwest Academie

Noordwest Academie is de afdeling van NWZ die samen met de centrale opleidingscommissie (COc) het onderwijs ziekenhuisbreed verzorgt en wetenschappelijk onderzoek ondersteunt. Wekelijks vindt multidisciplinaire patiëntenbespreking afgewisseld met discipline-overstijgend onderwijs (DOO) plaats. Eén keer per jaar vindt het AIOS-symposium plaats. Daarnaast worden managementcursussen en wetenschapscursussen aangeboden. Noordwest Academie biedt ook werkplekcoaching en intervisie aan.

Wetenschappelijke onderzoekslijnen

 1. Verschillende projecten vanuit de val- en syncopedagkliniek, zoals:
 • – Atriumfibrilleren en cognitie;
 • – Neurologische aandoeningen bij syncopepatiënten;
 • – Psychiatrische symptomen bij valpatiënten;
 1. – Neuropsychiatrische aspecten van dementie.

Aanvullende informatie kunt u verkrijgen bij Miruna Popescu via 072-5482380 of m.e.popescu@nwz.nl. Indien gewenst kunnen we het lokale opleidingsplan toesturen.