Wetenschap

Zoals beschreven in het kaderbesluit CCMS 20158 dient elke AIOS een wetenschappelijk product te maken, waarbij in de onderstaande tabel 5 handreikingen worden gegeven wat wel en niet volstaat.

Product Voldoet
Promotie afgerond. Ja
Origineel artikel of ander artikel over geriatrisch onderwerp (bijvoorbeeld casereport) in peer-reviewed tijdschrift, eerste/tweede auteur. Ja
Origineel artikel of ander artikel, niet eerste of tweede auteur. Nee
Presentatie op wetenschappelijk congres over geriatrisch onderwerp (posterpresentatie of mondelinge presentatie). Ja
Artikel in niet peer-reviewed tijdschrift. Nee
Artikel vóór opleiding gepubliceerd.

 

Nee, tenzij het wetenschappelijke basisvaardigheden toont (verworven bekwaamheid).
Artikel niet over geriatrisch onderwerp. Nee, tenzij het wetenschappelijke basisvaardigheden toont (voldoet aan leerdoelen wetenschap).
Verslag en beoordeling van actieve participatie aan richtlijncommissie (inclusief actief meeschrijven). Ja, mits het wetenschappelijke vaardigheden toont bijvoorbeeld door een hoofdstuk geschreven door de AIOS.
Wetenschappelijk eindproduct dat niet binnen een van bovenstaande categorieën past. Ja, mits door peer-review binnen het cluster geaccordeerd als zijnde van voldoende niveau.

Tijd en middelen

Formeel is er geen gealloceerde tijd voor wetenschap beschikbaar tijdens de opleiding tenzij de AIOS kiest voor een keuzestage richting wetenschap (max 3 maanden). Het is aan de opleider (in regionale afstemming) hoe de AIOS qua tijd wordt gefaciliteerd om wetenschap te verrichten, zodat het verplichte eindproduct haalbaar is. Indien een AIOS externe middelen heeft om onderzoek te doen, is het mogelijk om de opleiding daar tijdelijk voor te onderbreken, waarbij het geldende kaderbesluit de kaders schetst.

Bij wie kunt u terecht met vragen over wetenschappelijk onderzoek?

Onderstaand de contactpersonen per ziekenhuis:

 

Amphia Miriam Faes, mfaes@amphia.nl
Erasmus MC Francesco Mattace Raso, f.mattaceraso@erasmusmc.nl
OLVG West Ingeborg Kuper, i.m.j.a.kuper@olvg.nl
Noordwest Ziekenhuisgroep René Jansen, r.w.m.m.jansen@nwz.nl

Voor vragen over wetenschappelijk onderzoek mag u ook uw opleider benaderen.