Spaarne Gasthuis

  Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis (SG) is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen de ziekenhuizen Kennemer Gasthuis in Haarlem en Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp met lokaties in deze 2 plaatsen naast Heemstede, Hillegom, Nieuw-Vennep en Velsen Noord. Het aantal medisch specialisten bedraagt per januari 2020 348 en er zijn 25 erkende opleidingen. Er is een adherentiegebied van 440.000 personen. SG is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.

Geriatrie

In 2017 was er het 40-jarig jubileum van de geriatrie en daarmee zijn wij diep geworteld in ons ziekenhuis met inmiddels 9 geriaters. Behalve een afdeling geriatrie met 22 bedden en een Geriatrische Trauma Unit (GTU) worden patiënten opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA), alles gesitueerd in Haarlem.

Naast een algemene polikliniek, waarbij patienten ook gezien worden na een delier, met polyfarmacie, in het kader van oncologie of als pre-operatief consult, zijn er een specifieke valpoli en geheugenpoli waarbij deze laatste gekoppeld is aan een multidisciplinair overleg met de neurologie en psychiatrie.

Consultatie wordt verricht door de geriaters, arts-assistenten, co-assistenten, physician assistant, verpleegkundig specialist, verpleegkundig specialist i.o. en verpleegkundigen geriatrie.

De geriater is iedere dag aanwezig tijdens de patiëntenbespreking op de IC; het aandachtsgebied van onze IC is de kwetsbare oudere.

Opleiding

Er vindt naast opleiding van aios geriatrie ook opleiding plaats van verpleegkundig specialisten in opleiding en stagebegeleiding van haio, specialist ouderengeneeskunde in opleiding, arts voor verstandelijk gehandicapten in opleiding, ziekenhuisapotheker in opleiding (met als differentiatie geriatrie) en physician assistant in opleiding. Daarnaast is een van de geriaters plaatsvervangend opleider voor de stage ouderenpsychiatrie in het aanpalende GGZ InGeest.

Stages

Klinische stage:

De eerste stage is op de GAAZ, afgewisseld met de AOA en GTU, duur 11 maanden

Poliklinische stage:

Na de klinische stage, duur 8 maanden; zowel op lokatie Haarlem als Hoofddorp

Consultenstage:

Na de poliklinische stage, duur 4 maanden, zowel op lokatie Haarlem als Hoofddorp. Hiernaast kan ook met de geriaters meegegaan worden naar het regelmatige overleg met de diverse verpleeghuisgroepen over casuïstiek.

Stage supervisie:

In de laatste maand van de opleiding superviseert de aios de arts-assistenten en co-assistenten op de GAAZ.

Stage neurologie:

3 maanden, dient in de eerste 2 jaar van de klinische geriatrie plaats te vinden en kan gevolgd worden in het SG

Stage ouderenpsychiatrie:

9 maanden, dient in de eerste 2 jaar van de klinische geriatrie plaats te vinden en kan gevolgd worden bij de GGZ Zuiderpoort, aanpalend aan het SG

Keuzestage:

3 mnd, in te vullen in overleg met de supervisor; hierbij is ook de mogelijkheid van een stage Palliatieve Zorg TOPZ (www.opleidingsetalage.nl, kopje Spaarne Gasthuis).

De stage IC is in voorbereiding.

Gedurende de stages zijn er inhoudelijke voortgangsgesprekken met de superviserende stagebegeleider en daarnaast overkoepelend met de eindoordelend opleider (waarbij het individueel opleidingsplan zo nodig wordt aangepast).

Profilering:

Er kan via onze Spaarne Gasthuis Academie een stage Leiderschap en Management  (differentiatiestage Medisch Leiderschap) gedaan worden (6 maanden waarbij deze stage van 2 dagen per week wordt gecombineerd met de (poli)klinische werkzaamheden) evenals een stage Leiderschap in Opleiden (differentiatiestage Onderwijs; 6 maanden 1dag per week in combinatie met (poli)klinische werkzaamheden).

Nadere informatie: www.opleidingsetalage.nl, kopje Spaarne Gasthuis onder Specialisme overstijgend binnen deze instelling

Opleidingsgroep:

Bob van Deelen, opleider

Hilje Wind, plaatsvervangend opleider

Irene Gomez Bruinewoud

Gerrit Jan Hafkamp

Drieske Halink

Kees Kalisvaart, plaatsvervangend opleider GGZ InGeest

Lieke Kiens

Hester van der Kroon

Jorien Tromp

Onderwijs

Wekelijks is er binnen de geriatrie een Farmacologiepraatje, Moeilijke patiëntbespreking, Referaat, onderwijs in het kader van de EPA’s en regelmatig een complicatiebespreking. Met de neurologie en psychiatrie is er wekelijks gezamenlijk onderwijs. Door een cardioloog wordt er maandelijks een ECG-training gegeven. Met de psychiatrie en specialisten ouderengeneeskunde wordt er 4 maal per jaar een refereeravond gehouden. Vanuit de Spaarne Gasthuis Academie en Centrale OpleidingsCommissie is er een programma met Disciplineoverstijgend Onderwijs, aios-symposia en Necrologiebesprekingen en kan er worden deelgenomen aan intervisie en werkplekcoaching.

Deelname aan de LOAG’s en geriatriedagen is verplicht.

Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek wordt begeleid door Kees Kalisvaart en Ralph Vreeswijk, verplegingswetenschapper. De hoofdlijnen van het onderzoek in de geriatrie zijn voornamelijk gericht op cognitie, delier, geriatrische traumatologie, ondervoeding en kwetsbaarheid

Van de aios wordt verwacht dat zij de resultaten van hun onderzoek presenteren d.m.v. een mondelinge presentatie of poster tijdens een wetenschappeljk congres danwel via publicatie in een peer-reviewed tijdschrift. Jaarlijks is er een wetenschapssymposium voor arts-assistenten met de mogelijkheid eigen onderzoek te presenteren.

Diensten

De aios draait samen met de andere arts-assistenten aanwezigheidsdiensten op de lokatie Haarlem met een telefonische dienst voor Hoofddorp waarbij de geriaters de achterwacht zijn.

Informatie

Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij Bob van Deelen (bobvandeelen@spaarnegasthuis.nl; 023-2240045)

Adres

Boerhaavelaan 22

2035 RC Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl