Over ons

OpleidingsCluster Klinische Geriatrie West-Nederland verzorgt opleidingen op het gebied van klinische geriatrie in West-Nederland.

Deze opleidingen zijn bedoeld voor: artsen met interesse in de klinische geriatrie, AIOS klinische geriatrie, klinisch geriaters en opleidingsgroepen uit de regio West-Nederland.

Klinisch geriater, wat houdt dat in?

Een klinisch geriater is een medisch specialist voor ouderen. Hij behandelt oudere patiënten met gemengde problematiek op somatisch, psychisch en sociaal terrein. De nadruk ligt op het behoud of verbeteren van het functioneren en kwaliteit van leven.

Klinisch geriaters zijn met name werkzaam in een algemeen ziekenhuis, maar ook in academische of psychiatrische ziekenhuizen.

De klinische geriatrie is een snelgroeiend specialisme. Meer informatie over de klinische geriatrie vindt u bij de beroepsverenging NVKG.

Waarom kiezen voor een opleiding als klinisch geriater?

U houdt van complexe vraagstukken en vindt het een uitdaging deze op te lossen. Gedegen kennis van pathologie en veroudering helpen daarbij. Maatwerk voor de patiënt staat voor u op de voorgrond. U houdt ervan te kunnen en moeten schakelen op verschillende niveaus. Samenwerken en communiceren zijn kenmerkend voor het vak. Klinische geriatrie is nooit saai en vraagt creativiteit van u als arts.

Stageplaatsen worden aangeboden bij: Amphia ZiekenhuisErasmus MCArkin OuderenNoordwest ziekenhuisgroepParnassiaBavo Groep en Slotervaart Ziekenhuis.