Aanmelden

Twee keer per jaar is er de mogelijkheid u aan te melden voor de opleiding tot geriater. Onderdeel van de aanmeldprocedure is een intakegesprek met alle opleiders of plaatsvervangende opleiders van het opleidingscluster.

Werkervaring

Voorwaarde om te kunnen starten met de opleiding is enkele maanden werkervaring in de geriatrie en positieve referenties.Afhankelijk van de ervaring in een opleidingskliniek uit het cluster kunt u daarna direct starten met de opleiding.
Als u geen ervaring heeft in een opleidingskliniek uit het cluster, moet u eerst nog minimaal vier maanden als ANIOS werken binnen het cluster, alvorens met de opleiding te kunnen beginnen.

Aanmelden

De aanmelddata voor 2018 zijn: [datum] en [datum]

U kunt uw aanmeldingsbrief o.v.v. ‘Sollicitatie opleiding klinische geriatrie’ sturen naar:
Erasmus MC
T.a.v. De heer F. Mattace Raso. opleider klinische geriatrie, D-441A
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Mailen mag ook: c.bronmeijer@erasmusmc.nl.
Het secretariaat van het opleidingscluster is bereikbaar via 010-7035979 of c.bronmeijer@erasmusmc.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met een van de opleiders:

Mw. J.I. Eikelboom, Amphia Ziekenhuis, 076-5952827 of jeikelboom@amphia.nl.

Dhr. Francesco Mattace Raso, Erasmus MC, 010-7035979 of f.mattaceraso@erasmusmc.nl.

Mw. M.E. Popescu, Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ), locatie Alkmaar, 072-5482380 of M.E.Popescu@nwz.nl.

Dhr. Henk Kruithof, Parnassia Groep, 088-35752520 of h.kruithof@parnassia.nl.

Mw. Ingeborg Kuper, Slotervaart Ziekenhuis, 020-5129333 of ingeborg.kuper@slz.nl.