Mentrum

Mentrum is onderdeel van Arkin, instelling voor verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam. De ouderenkliniek Mentrum Plantage Middenlaan is een afdeling voor ouderen met psychiatrische problematiek en heeft een open en gesloten deel met allebei twaalf bedden. De kliniek is gehuisvest in een vleugel van het Zorgcentrum Sint Jacob (Osira-groep).

Ouderenkliniek

MentrumDeze afdeling behandelt jaarlijks circa 85 patiënten. Deze patiënten zijn doorgaans bekend in het ouderencircuit van Mentrum en worden meestal volgens planning opgenomen. De leeftijd van de populatie maakt dat vaak sprake is van polyfarmacie en somatische co-morbiditeit. Frequent worden patiënten onvrijwillig opgenomen, zodat de assistent vaak te maken zal krijgen met BOPZ wetgeving rondom gedwongen opnames, zoals rechtelijke machtigingen en inbewaringstellingen.

Mentrum Ouderen

Mentrum Ouderen kent behalve de kliniek Plantage Middenlaan nog een ouderenkliniek in de Watergraafsmeer (20 bedden), twee ambulante teams, geheugenpoliklinieken en een consultatieteam voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Aangezien de ouderenkliniek vooral een opnamekliniek is zonder langdurige zorg, zijn er met enkele verpleeghuizen intensieve samenwerkingsvormen op het gebied van langdurige zorg voor psychiatrische oudere bewoners.

Stage kliniek

De AIOS houdt zich gedurende het opleidingsjaar bezig met de behandeling van circa de helft van de opgenomen patiënten. De dagelijkse werkzaamheden van de assistent bestaan uit: het opnemen van patiënten, het maken van een differentiaal diagnose met een voorlopig behandelplan, uitzetten van observatiemiddelen, instrueren van de verpleging, om na de diagnostische fase samen met de patiënt een definitief behandelplan vast te stellen en uit te voeren.

AIOS

Tot de normale taken van de AIOS hoort ook de somatische zorg voor de opgenomen patiënten. Op de afdeling krijgt de AIOS werkbegeleiding van zowel een ouderenpsychiater als een geriater. Behalve de stage op de kliniek zal de assistent een vast dagdeel per week participeren op de geheugenpolikliniek. Daarnaast kan de assistent, afhankelijk van zijn/haar persoonlijke leerdoelen, kennismaken met de polikliniek ouderen en/of het consultatieteam in het verpleeghuis.

Keuzestage sociale en consultatieve ouderenpsychiatrie

De AIOS maakt deel uit van Mentrum Ouderen Ambulant Centrum, Oudwest en Oost. Aan het team zijn deeltijdbehandelingen, geheugenpoliklinieken en een consultatiefunctie voor verpleeg- en verzorgingshuizen gekoppeld.
Na de intakeprocedure door een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) worden alle cliënten ook door een psychiater, sociaal geriater of AIOS gezien voor diagnostiek en behandelbeleid. De cliënten wonen thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis.

Doelgroepen

In de tehuizen worden bewoners met een langdurige psychiatrische carrière of problematisch gedrag (door niet-aangeboren hersenletsel) op consultatieve basis gezien. Ook psychogeriatrische patiënten met gedragsstoornissen en moeilijk te diagnosticeren ‘lastige bewoners’ vormen een doelgroep. De zelfstandig wonende cliënten hebben voornamelijk cognitieve en stemmingsstoornissen, maar ook psychotische en persoonlijkheidsstoornissen. Soms zijn zij zorgmijdend en is bemoeizorg de voornaamste insteek. De AIOS werkt in grote mate zelfstandig onder supervisie van de werkbegeleider. De samenwerking verloopt vooral met circa drie SPV’ers en een psycholoog.

Onderwijs

De assistent woont de vaste besprekingen binnen Mentrum Ouderen bij. Er vindt een wekelijks multidisciplinair overleg plaats waarin alle disciplines van de afdeling participeren. Maandelijks is er een klinische presentatie waarbij de hele medische en psychologische staf een bijzondere patiënt gepresenteerd krijgt. Om toerbeurt draagt een arts hierbij een patiënt voor. De AIOS Klinische Geriatrie participeert hierin.

Themabespreking en overleg

Een keer per twee maanden is er een themabespreking waar voor de ouderenpsychiatrie relevante onderwerpen besproken worden tijdens een voordracht door een van de verpleegkundigen, de ouderenpsychiater of de sociaal geriater. Eenmaal per vier maanden vindt er in de kliniek een groot teamoverleg plaats (halve dag) met alle disciplines. Hier worden patiëntoverstijgende onderwerpen, zoals nieuwe protocollen, besproken. Op de maandagmiddag (van 16 -17 uur) vindt een referaat plaats voor en door de AIOS Psychiatrie. Deelname hieraan is verplicht voor alle assistenten.

Diensten

De assistent in opleiding tot geriater participeert in het dienstenschema van Mentrum. Globaal betekent dit twee diensten per maand (avond en weekend).

Opleiding

De AIOS zit samen met 1e– tot 3e-jaars AIOS Psychiatrie in een opleidingsgroep en heeft op de kliniek altijd een collega AIOS.

De opleidingsgroep bestaat uit:

  • – Rien Ven, hoofdopleider;
  • – Natasja Schutter, ouderenpsychiater en stage-opleider, verzorgt de supervisie tijdens de stage en ambulante werkbegeleiding;
  • – Foka Eekhof, ouderenpsychiater en hoofd behandelzaken kliniek Plantage Middenlaan, verzorgt de werkbegeleiding in de kliniek;
  • – Jos van Campen, klinisch geriater (9 uur gedetacheerd vanuit Slotervaartziekenhuis), verzorgt de werkbegeleiding in de kliniek.

Contactpersonen zijn:
Natasja Schutter, 020-5905370, Natasja.schutter@mentrum.nl (inhoudelijk);
Jos van Campen, 020-5129333 sein 566, Jos.vanCampen@slz.nl (planning).

Informatie

De adressen en locaties van Mentrum Ouderen treft u hier. Meer informatie over de opleiding tot medisch specialist bij Arkin-groep is hier te vinden.